Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1.     Udělujete tímto souhlas společnosti JH Konstrukce s.r.o, který je provozovatelem webové stránky Modern Vision Studio EU na webové adrese www.modernvisionstudio.eu, se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00 Praha Karlín, IČ: 048 10 228, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 253045 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-        jméno a příjmení

-        název společnosti

-        e-mail

-        telefonní číslo

 

2.   Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem propagace soutěží, akcí a nabídky služeb . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 

3.   V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Systémová

Cache

Cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…

Do uzavření okna prohlížeče

Cookie z našeho webu

 

 

4.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na email společnosti stop@modernvisionstudio.eu

 

5.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.     Poskytovatel softwaru Modern Vision Studio EU

b.     Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6.     Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním emailu s předmětem zprávy stop na adresu stop@ modernvisionstudio.eu

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů na oficiálním emailu společnosti info@ modernvisionstudio.eu,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování na oficiálním emailu společnosti info@ modernvisionstudio.eu,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů na oficiálním emailu společnosti info@ modernvisionstudio.eu,

-          na přenositelnost údajů na oficiálním emailu společnosti info@ modernvisionstudio.eu,

-          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.